Kontaktní formulář je zcela anonymní. E-mail, který můžete vyplnit, slouží pouze k zaslání odpovědi (pokud se chcete klást ještě větší důraz na svou anonymitu, můžete využít například e-mailových služeb s koncovým šifrováním). Pokud e-mail nezadáte, bude Vám automaticky vygenerován unikátní odkaz, který můžete zadáním do webového prohlížeče využít pro zobrazení nabídky termínů setkání. Tento automaticky generovaný odkaz si dobře uschovejte! Pokud nevyplníte e-mail, nebude bez odkazu možné zobrazit nabídku termínů bezplatného anonymního osobního setkání, kterou Vám nejpozději do 3 pracovních dnů zašleme.

Nepovinné - slouží k zaslání odpovědi

Hlavní město Česká republiky