Projekt Parafilik

Krizová intervence | +420 317 071 668

Po + St 9:00 - 12:00 / Út + Čt 13:00 - 16:00

Současná legislativa ohledně zoofilie?


13. září 2021

Dobrý den,

jaká je prosím současná legislativa okolo zoofilie?
Co je a co není povoleno, případně trestáno a jak je zacházeno se zabaveným zvířetem?

Tyto informace by možná stálo za to, přidat na stránku https://parafilik.cz/info/parafilie/zoofilie/

Děkuji a přeji hezký den.


Poradce

Dobrý den,

níže přidáváme vyjádření našeho právního poradce. Současně prosíme, aby návštěvníci poradny měli na paměti, že našim primárním účelem není poskytování právního poradenství a pokud by je zajímala nějaká konkrétní situace, doporučujeme se obrátit s dotazem na právní poradnu či konkrétního právního zástupce. Rozhodující okolností při posuzování takového činu v českém prostředí z trestněprávního hlediska je podoba vztahu a kontaktu se zvířetem.

Vyjádření:
"Sexuální styk se zvířetem je trestný, a to relativně přísně, v řadě států. V Kanadě za tento čin hrozí kupříkladu trest odnětí svobody až na deset let.

České trestní právo nezná samostatnou skutkovou podstatu, která by zahrnovala pohlavní styk se zvířetem. Pokud by toto jednání zoofila mělo charakteristiku surového nebo trýznivého způsobu týrání zvířete, bylo by toto jednání možno posoudit jako trestný čin týrání zvířat podle § 302 tr. zák. v platném znění (původní text § 302 tr. zák. byl novelizací zpřísněn).

Pokud by pachatel svým jednáním zničil, poškodil nebo učinil neupotřebitelnou cizí věc, a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou ( tj. částka nejméně 10.000 Kč, viz § 138 tr. zák,) bylo by možné skutek posoudit jako trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zák.

Při splnění této podmínky může být skutek posouzen v jednočinném souběhu obou uvedených trestných činů.

Podle okolností a průběhu trestního řízení by mohlo být se zvířetem naloženo tak, že bude pachateli uložen samostatný nebo vedlejší trest propadnutí věci podle § 70 tr. zák., případně bude vysloveno zabrání věci podle § 101 tr. zák. V obou případech se vlastníkem věci stává stát."

Pro více informací nejen ohledně zabírání zvířat státem viz například publikace AVČR Zvířata a paragrafy: https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/04/58849c0637ff773a790ce6661e62711f4d2a2fdd.pdf

Také přejeme hezký den.