Projekt Parafilik

Krizová intervence | +420 317 071 668

Po + St 9:00 - 12:00 / Út + Čt 13:00 - 16:00

V týdnu od 28. do 30. 11. 2022 z personálních důvodů
rušíme provoz krizové linky.

povolovačky na konsensuální nahé akce


3. března 2021

Vážení přátelé,

na stránce Parafilik.cz čtu definice exhibicionismu a voyeurismu.

Zabývají se jen nekonsensuální, a tedy obtěžující variantou těchto zaměření.

Přitom ale probíhá řada konsensuálních nahých akcí.

Bylo by, prosím, možno obnovit standard tzv. "povolovaček" z časů reálného socialismu, aby bylo jasné, zda lékaři na daný případ aplikují zmíněný oznamovací paragraf 367 trestního zákona, který - jak citujete - hovoří o překažení připravovaného trestného činu?

Děkuji a přeji pevné zdraví!


Poradce

Dobrý den,

exhibicionismus znamená erotickou preferenci odhalování genitálu před neznámými objekty a voyeurismus znamená vyhledávání sexuálního vzrušení a uspokojení sledováním intimního počínání anonymních objektů (tento popis implikuje nekonsensuální situaci - neznámý člověk, který neví, že se stane cílem exihibice či voyeurismu, nemůže z principu poskytnout svůj souhlas) Z tohoto hlediska jsou dle Mezinárodní klasifikace nemocí považovány za poruchu sexuální preference, tedy poruchu zdraví. Jako porucha zdraví jsou uvedeny i v nové klasifikaci platné od příštího roku, změna medicínského pohledu není aktuální. Z hlediska trestního zákona jsou považovány nejčastěji za přestupek, evidentně trestný čin výtržnictví. Pokračování trestného činu je povinen zabránit každý občan, odborníci v těchto případech oznamovací povinnost nemají, pokud mohou připravovaný trestný čin překazit jinak.

Co je nám známo, nepřipravuje se v tomto ohledu žádná zákonná změna. Tato poradna však primárně slouží k poskytování poradenství ohledně sexuologické, ne legální sféry a proto Vám ohledně Vašeho dotazu doporučujeme se obrátit na právní poradenství.

Také přejeme pevné zdraví.

Tým projektu Parafilik

Tazatel

Vážení přátelé, děkuji Vám za odpověď a zdravím!

1. Nebylo by příhodnější, kdybyste se na právní poradenství obrátili Vy? Jste přece jenom instituce. V dnešní době se příliš často setkávám s neodpovídáním, s převáděním předmětu odpovědi na nějaké sekundární téma nebo se zmatečnými odpověďmi.

Ve Vašem případě mě forwardujete k právníkům. Ti mě pravděpodobně pošlou za sexuology, pokud se se mnou budou vůbec bavit. Tak malý to má význam, aby to takhle skončilo? - Možná by bylo nejvhodnější zajít za duchovními, protože u sexuologů by se často dalo odhadovat, který církevní background z nich hovoří…?

2. Nemohu si pomoct, ale podstata přečinu nekonsensuálního exhibicionisty/voyeura je v jeho kompulzivitě, kvůli níž předbíhá dohodnutí s komplementárním zájemcem/-kyní (L. Ullerstam), anebo zážitek krade. (Podle toho se jistě také rozhoduje o terapii.) Nebýt kompulzivity, oblast jejich zájmu a fascinace - jejich dar a/nebo postižení - je stejné. Konsensuální e/v je naopak zákonný tím předjednáním (či koupí) - ale není v sexuální podstatě jiný, než ten přepadový a šokující. Sexualita je, mimochodem, nižší tedy pudová psycho-fyzická úroveň, než rozhodování, na které by se spíš aplikovalo právo. Takže jde o to, zda něco pudového je charakterizováno jako zločinné, nenormální a mimo právní normu, tedy "kriminalizovatelné". (Zatímco něco jiného pudového se považuje za zdravé, legální a normální.) Kdo je zločinec, pacient či hříšník?

3. U problematických případů v současné civilizaci (jak je silně medikalizovaná)
dojde většinou na lékaře, jako v případě fotografické výstavy v AV ČR, nikoli na právníka/etika či na estetika, anebo třeba pedagoga. (A lékaři překvapivě ochotně odpovídají na otázky mimo vlastní odbornost. Proč?) Dokonce je z Vaší stránky i z odpovědi zřejmé, že znáte potencialitu případného trestního stíhání. Takže by se Vám možná i do budoucna hodilo to mít artikulovanější.

Pomohlo by, kdybych se angažoval ve sjednání mediátora k vyjednávání mezi těmito odbornostmi?

Asi by stálo za to vyjednávat s ostatními fakultami, aby nespoléhali na to, že ohledně sexu hovoří lékaři, a aby rozpracovali sexualitu pro svou oblast? Jako její necenzurovaný mluvčí působí prozatím výtvarné umění. Od mládí jsem měl dojem, že funguje jakási umělecká podzemní sexuální universita, kdy k Schubertově sonátě dostanete od profesora i poučení o tom, kde a co chytil.

4. Zloděj i zákazník mají oba zájem o pomeranč. Jeden ho ukradne, druhý zaplatí. Oba ale mají zájem o chuť a cítí potřebu vitamínů. Ačkoli jsou jistě během roku po světě ukradeny tisíce pomerančů, výklad o ovoci neodvozujeme od pojmu krádeže. Stejně tak Vy máte definici exhibicionismu/voyeurismu zařazenu mezi parafilie. Zvažte ji překategorizovat. Pokud nemáte v rámci NUDZ příslušnou položku plánu, překategorizujte plán. Je to aktuální.

5. Pornografie 2000+ díky své technické (cenově dostupné) dokonalosti, snadnosti vytváření a distribuce (i toku peněz), a konec konců často i zadarmovosti (která nepřestává šokovat prof. Zimbarda) objevila daleko hlubší rysy člověka, takže se bude muset nad sebou zamyslet i samotná antropologie. Koho mám oslovit s tím?

Poradce

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem. Nezbývá nám však nic jiného, než Vás ohledně pochybností s klasifikací voyerismu a exhibicionismu odkázat na Mezinárodní klasifikaci nemocí a český právní řád, jejichž definicemi se i my musíme řídit a pracovat s nimi. Pokud Vás pak zajímají antropologické výzkumy ohledně pornografie, doporučujeme Vám kontaktovat přímo katedry antropologie na českých (případně zahraničních) univerzitách.

Vaše myšlenka jakési mezioborové platformy je zajímavá. V tuto chvíli je pro nás ale z kapacitních důvodů nemožné se jí zabývat podrobněji. Pokud by se nějaké takové vědecké setkání uskutečnilo, rádi se budeme účastnit mezioborového dialogu - avšak v pandemické době na to nejspíše není vhodná příležitost.

S přáním všeho dobrého,

tým projektu Parafilik