Projekt Parafilik

Krizová a poradenská linka (SexHelp: Parafilik) na tel. 317 071 668  | 

Po 9 – 21h / Út, St, Čt 9 – 17h / 13-17

povolovačky na konsensuální nahé akce


3. března 2021

Vážení přátelé,

na stránce Parafilik.cz čtu definice exhibicionismu a voyeurismu.

Zabývají se jen nekonsensuální, a tedy obtěžující variantou těchto zaměření.

Přitom ale probíhá řada konsensuálních nahých akcí.

Bylo by, prosím, možno obnovit standard tzv. "povolovaček" z časů reálného socialismu, aby bylo jasné, zda lékaři na daný případ aplikují zmíněný oznamovací paragraf 367 trestního zákona, který - jak citujete - hovoří o překažení připravovaného trestného činu?

Děkuji a přeji pevné zdraví!


Poradce

Dobrý den,

exhibicionismus znamená erotickou preferenci odhalování genitálu před neznámými objekty a voyeurismus znamená vyhledávání sexuálního vzrušení a uspokojení sledováním intimního počínání anonymních objektů (tento popis implikuje nekonsensuální situaci - neznámý člověk, který neví, že se stane cílem exihibice či voyeurismu, nemůže z principu poskytnout svůj souhlas) Z tohoto hlediska jsou dle Mezinárodní klasifikace nemocí považovány za poruchu sexuální preference, tedy poruchu zdraví. Jako porucha zdraví jsou uvedeny i v nové klasifikaci platné od příštího roku, změna medicínského pohledu není aktuální. Z hlediska trestního zákona jsou považovány nejčastěji za přestupek, evidentně trestný čin výtržnictví. Pokračování trestného činu je povinen zabránit každý občan, odborníci v těchto případech oznamovací povinnost nemají, pokud mohou připravovaný trestný čin překazit jinak.

Co je nám známo, nepřipravuje se v tomto ohledu žádná zákonná změna. Tato poradna však primárně slouží k poskytování poradenství ohledně sexuologické, ne legální sféry a proto Vám ohledně Vašeho dotazu doporučujeme se obrátit na právní poradenství.

Také přejeme pevné zdraví.

Tým projektu Parafilik

Tazatel

Vážení přátelé, děkuji Vám za odpověď a zdravím!

1. Nebylo by příhodnější, kdybyste se na právní poradenství obrátili Vy? Jste přece jenom instituce. V dnešní době se příliš často setkávám s neodpovídáním, s převáděním předmětu odpovědi na nějaké sekundární téma nebo se zmatečnými odpověďmi.

Ve Vašem případě mě forwardujete k právníkům. Ti mě pravděpodobně pošlou za sexuology, pokud se se mnou budou vůbec bavit. Tak malý to má význam, aby to takhle skončilo? - Možná by bylo nejvhodnější zajít za duchovními, protože u sexuologů by se často dalo odhadovat, který církevní background z nich hovoří…?

2. Nemohu si pomoct, ale podstata přečinu nekonsensuálního exhibicionisty/voyeura je v jeho kompulzivitě, kvůli níž předbíhá dohodnutí s komplementárním zájemcem/-kyní (L. Ullerstam), anebo zážitek krade. (Podle toho se jistě také rozhoduje o terapii.) Nebýt kompulzivity, oblast jejich zájmu a fascinace - jejich dar a/nebo postižení - je stejné. Konsensuální e/v je naopak zákonný tím předjednáním (či koupí) - ale není v sexuální podstatě jiný, než ten přepadový a šokující. Sexualita je, mimochodem, nižší tedy pudová psycho-fyzická úroveň, než rozhodování, na které by se spíš aplikovalo právo. Takže jde o to, zda něco pudového je charakterizováno jako zločinné, nenormální a mimo právní normu, tedy "kriminalizovatelné". (Zatímco něco jiného pudového se považuje za zdravé, legální a normální.) Kdo je zločinec, pacient či hříšník?

3. U problematických případů v současné civilizaci (jak je silně medikalizovaná)
dojde většinou na lékaře, jako v případě fotografické výstavy v AV ČR, nikoli na právníka/etika či na estetika, anebo třeba pedagoga. (A lékaři překvapivě ochotně odpovídají na otázky mimo vlastní odbornost. Proč?) Dokonce je z Vaší stránky i z odpovědi zřejmé, že znáte potencialitu případného trestního stíhání. Takže by se Vám možná i do budoucna hodilo to mít artikulovanější.

Pomohlo by, kdybych se angažoval ve sjednání mediátora k vyjednávání mezi těmito odbornostmi?

Asi by stálo za to vyjednávat s ostatními fakultami, aby nespoléhali na to, že ohledně sexu hovoří lékaři, a aby rozpracovali sexualitu pro svou oblast? Jako její necenzurovaný mluvčí působí prozatím výtvarné umění. Od mládí jsem měl dojem, že funguje jakási umělecká podzemní sexuální universita, kdy k Schubertově sonátě dostanete od profesora i poučení o tom, kde a co chytil.

4. Zloděj i zákazník mají oba zájem o pomeranč. Jeden ho ukradne, druhý zaplatí. Oba ale mají zájem o chuť a cítí potřebu vitamínů. Ačkoli jsou jistě během roku po světě ukradeny tisíce pomerančů, výklad o ovoci neodvozujeme od pojmu krádeže. Stejně tak Vy máte definici exhibicionismu/voyeurismu zařazenu mezi parafilie. Zvažte ji překategorizovat. Pokud nemáte v rámci NUDZ příslušnou položku plánu, překategorizujte plán. Je to aktuální.

5. Pornografie 2000+ díky své technické (cenově dostupné) dokonalosti, snadnosti vytváření a distribuce (i toku peněz), a konec konců často i zadarmovosti (která nepřestává šokovat prof. Zimbarda) objevila daleko hlubší rysy člověka, takže se bude muset nad sebou zamyslet i samotná antropologie. Koho mám oslovit s tím?

Poradce

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem. Nezbývá nám však nic jiného, než Vás ohledně pochybností s klasifikací voyerismu a exhibicionismu odkázat na Mezinárodní klasifikaci nemocí a český právní řád, jejichž definicemi se i my musíme řídit a pracovat s nimi. Pokud Vás pak zajímají antropologické výzkumy ohledně pornografie, doporučujeme Vám kontaktovat přímo katedry antropologie na českých (případně zahraničních) univerzitách.

Vaše myšlenka jakési mezioborové platformy je zajímavá. V tuto chvíli je pro nás ale z kapacitních důvodů nemožné se jí zabývat podrobněji. Pokud by se nějaké takové vědecké setkání uskutečnilo, rádi se budeme účastnit mezioborového dialogu - avšak v pandemické době na to nejspíše není vhodná příležitost.

S přáním všeho dobrého,

tým projektu Parafilik

Tazatel

Vážení přátelé,

zdravím Vás a děkuji Vám i tentokrát za dopis. Bohužel v něm ale postrádám závěrečné poučení, jak a kde mám postupovat dál a odvolávat se. (Tím méně bych chtěl mluvit o nějakých stížnostech, už proto že neoblibuji roli stěžovatele. Tak nějak cítím, že není sympatická.) Optimální - jak se dnes říká "seamless" - by podle mého názoru bylo, kdyby můj případ dostal č.j. a putoval by na vhodný stůl či fórum, takže bychom se vyhnuli tomu nepopulárnímu kroku, že bych musel jakoby zpátky "na ulici" - už i z toho důvodu, že určité věty byly řečeny, takže si je může ona vhodnější osoba přečíst ve spisu. (Všimněte si, prosím, že už toto mé vysvětlování, jak funguje středoevropská byrokracie, není tak úplně důstojné pro obě strany… Nechtěl bych dopadnout jako ten důstojník ze Švejka, který vysvětloval, co je to chodník.)

Jistě se setkáváte s aktivistickými případy, které možná byly před lety motivovány individuálním problémem, ale teď už opravdu patří na pomezí určité odbornosti, rezortu a politického programu. Pokud ne, bude mi ctí vyvolat precedens.

Slyšíme, že Izrael rychleji vakcinuje, protože je digitalizovaný. Uprostřed mixu různých vlastností má určitá země své výhody a nevýhody. Dokud nedošlo k oné neblahé precipitaci, asi bychom v definici protiepidemických akcí primárně negooglovali digitalizaci - a přece se dozvídáme, že je kritickým faktorem.

Podobně se nemusí na situaci v ČR hodit dosavadní a mezinárodní definice exhibicionismu a voyeurismu. Za určitých okolností to nejsou parafilie. Nikde není předem řečeno, zda to nesignalizuje naši konkurenční výhodu. (Netuším, zda ji mezinárodní kontext nebude brát za své ohrožení, za agresi z naší strany?) Nicméně je určitá populace doma většinová, a ačkoli mě Korejci několikrát přesvědčovali, že už psy nejedí, mám podezření, že si doma žijí po svém.

Naše populace je sekularizovaná. To znamená, že je etika spíše relativistická, a ne jako "pravda zjevená". Z toho vyplývá jednak averze k těmto "pravdám" (tím samozřejmě mířím taky na mezinárodní "zjevené" definice), ale také, že je větší pravděpodobnost v takové populaci najít komplementární konsensuální společnost.

Z toho pak vyplývá, že jsou u nás možné akce, které by jinde možné nebyly. To připomíná poslední větu kompendia Sexualia: "Nezáleží na tom, co děláte, ale kde to děláte."

Nedávno bylo světodějným hnutím #MeToo. Na Festivalu nahých forem (FNAF) v Karlínských kasárnách jsem mezinárodnímu osazenstvu anglicky vysvětloval, že v Praze na hlavním náměstí nemáme kostel, ale muzeum, a že při jeho oslavě mj. vystupovala i jedna folklórní skupina s pořadem jehož sloganem je citát z národní písničky: "Nesahej mi na kolínka, jsou tam samé kosti, / sáhni si jen o něco vejš příjdeš do radosti!"

https://www.youtube.com/watch?v=QhREKQKnPnA

Zatímco se tedy Češi baví <i>nějak</i> - a chápu, že to pro USA může být shocking - a může z toho vyplývat nejen potřeba "myslet lokálně" i ohledně definice dotekových parafilií, ale že z toho můžeme mít - v limitech ohledů k ostatním národům - i své výhody. (Jen aby ty ostatní národy měly také ohledy k nám!)

Tím se nakonec dostáváme (vedle řady jiných klíčových slov jako prevence a životní styl) k oblíbenému slovu - výdělek.
Mám ovšem na mysli nahotu jako součást reálného životního stylu, resp. akcí natolik individuálních, že si skoro zaslouží charakteristiku "artificiální", jakkoli je řada účinkujících amatérů. (Těžko se dobrat profesionality, když se to nikde neučí…). Z této scény by mohl ČR plynout i zisk, nakolik by se sem sjížděli turisté ze zemí, v nichž je náš styl vyloučen. Nevím, zda se jednotlivé politické strany vyjádří k tomu, že tyto peníze <i>nechtějí</i> …i kdyby vlastně byly zcela legální - též díky naší redefinici?
O vlivu masové pornografie na konzumenty (až na antropologickou úroveň) jsem se už zmínil, a Vy tento můj motiv vnímáte. Pokud by ale šlo o vztah pornografického průmyslu ke státním strukturám a konec konců i k medicíně, tuším o nich stejně málo jako o producentech vakcín, takže mohu jen tušit, proč je můj kamarád v Maďarsku očkován něčím jiným, než pravděpodobně budu já. Vím jen takové zlomky, že za doby bankovní krize, 2008, musel prý president Obama dát zvláštní pobídky pornografickému průmyslu, aby jeho případný kolaps neovlivnil celé hospodářství USA. Podobně kolují historky, že tehdy tento průmysl vydělával víc, než Microsoft, e-Bay, Yahoo a Google DOHROMADY.

Jde ale o to, nakolik se např. reálný život na nudistických plážích odvíjí sice pod vlivem trendů pornografie (podobně jako populární hudba ovlivňuje amatérské skupiny), přesto ale pochopitelně ne pod přímým vlivem magnátů. Tyto dvě mocnosti zřejmě jsou marketingově na značně jiných políčkách matice… Ale to je jen můj odhad.

Tazatel

Skandinávie svou lokalizaci definic:

… Scandinavian countries have been responsive to these issues by modifying their national lists of officially accepted ICD-10 diagnoses by removing several categories from the Disorder of sexual preference (F65) grouping (Nordic Centre for Classifications in Health Care, 2015). …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487931/