Projekt Parafilik

Krizová intervence | +420 317 071 668

Po + St 9:00 - 12:00 / Út + Čt 13:00 - 16:00

Prohlášení o ochraně dat

My, tým projektu Parafilik (poskytovatel) pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví, bereme ochranu vašich osobních dat velmi vážně. Striktně se držíme zákona o ochraně dat. I naši externí dodavatelé služeb pracují v souladu s těmito regulacemi.

Právní předpisy: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679,
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

zákon č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů

Tato stránka sbírá pouze osobní údaje, která jsou z technických důvodů nutná. Údaje nebudou sdíleny se třetí stranou.

Následující prohlášení vysvětlí, jak vaše údaje chráníme. Také uvede, jaká data z jakých důvodů uchováváme.


Osobní data

Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Data, která nemohou být dostačující k identifikování osoby (např. počet návštěv na naší stránce) nejsou považována za osobní data.

Náš projekt můžete kontaktovat anonymně bez odhalení své identity. Chceme zdůraznit, že psaní jmen, přezdívek, e-mailu a dalších osobních údajů v rámci projektu je čistě dobrovolné a není nijak vyžadováno.

Zpracování dat na této webové stránce

Poskytovatel automaticky shromažďuje a ukládá technické informace, které Váš prohlížeč přenáší v protokolových souborech. Tyto informace zahrnují:
 • Typ a verzi Vašeho prohlížeče
 • Systémový software
 • Referenční URL (předešlou navštívenou stránku)
 • Anonymizovanou IP adresu
 • Čas návštěvy server

 • Poskytovatel nemůže propojit data s konkrétními lidmi. Tato data rovněž nejsou spojována s žádnými jinými zdroji dat.


  Cookies

  V různých částech našich webových stránek je využíváme. Umožňují nám nabízet naše služby bezpečnějším a efektivnějším způsobem. Cookies sestávají z malých textových souborů, které se archivují na Vašem zařízení a ukládána Vaším prohlížečem. Tyto cookies jsou automaticky mazány jakmile opustíte naši stránku. Nezpůsobují Vašemu zařízení žádné škody a neobsahují viry. Jedinou výjimkou jsou Matomo (dříve PIWIK) cooke, které budou detailně vysvětleny níže.


  Statistiky / Matomo (dříve PIWIK)

  Tato webová stránka využívá open source software Matomo (dříve PIWIK) ke statistické analýze uživatelských přístupů. Matomo využívá cookies (textové soubory, uložené na Vašem zařízení) k analýze toho, jak je naše stránka využívána. Data, generována těmito cookies ohledně využívání našich webových služeb jsou ukládána na serveru našeho poskytovatele. Vaše IP adresa je v rámci zpracování anonymizována. Matomo cookies zůstávají na Vašem zařízení dokud je nesmažete. Ukládání Matomo cookies je založeno na článku 6 odstavec 1 lit. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel této webové stránky má legitimní důvod zabývat se analýzou anonymizovaných dat za účelem optimalizovat své online služby. Data, která jsou produkována cookies ohledně využívání stránky nejsou dána k dispozici žádné třetí straně. Nastavením svého prohlížeče můžete zabránit tomu, aby byly cookies ukládány. Je však zapotřebí upozornit, že takové nastavení může zabránit plné funkčnosti některých funkcí stránky.


  Vaše práva ohledně zveřejnění, upřesnění, mazání a blokování vašich dat

  V jakoukoliv chvíli máte právo zveřejnit, upřesnit, smazat či zablokovat svá data. Pro tento účel prosím zkontaktujte projekt Parafilik pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, zastoupený Kateřinou Klapilovou, PhD: parafilik@nudz.cz


  Právo na odvolání se k dozorovým orgánům

  Máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz


  Ochrana nezletilých

  Vzhledem k tomu, že celý projekt Parafilik je určen pro osoby starší 18 let, nevyžadujeme osobní data od dětí ani adolescentů, ani je nesbíráme a nedáváme k dispozici třetím stranám.


  Propojení s jinými webovými stránkami

  Naše online služby obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemáme nad nimi žádnou moc a tudíž nemůžeme zaručit, že jejich provozovatelé dodržují stejné zásady ochrany osobních dat jako my.


  Změny ve znění prohlášení o ochraně osobních dat

  Vzhledem k technickému rozvoji a případným změnám zákona může být nezbytné přizpůsobit toto prohlášení o ochraně osobních dat. Tímto si vyhrazujeme právo změnit toto prohlášení podle potřeby dle zákona o ochraně osobních dat. Takto doporučujeme průběžné čtení tohoto prohlášení pro případ, že jej budeme nuceni změnit.


  Naše zákonná ohlašovací povinnost

  Poradna i její pracovníci
 • a) jsou povinni překazit připravovaný a nebo již páchaný trestný čin, uvedený v ustanovení § 367 tr. zák., přičemž formou překažení může být i včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Tento postup se týká připravovaných či páchaných trestných činů jako je kupříkladu znásilnění, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, a další,
 • b) nejsou podle § 368 trestního zákoníku povinni oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace o spáchaných trestných činech jako je znásilnění, pohlavní zneužití či držení dětské pornografie.

 • Jsou však povinni oznámit spáchání trestných činů uvedených v tomto ustanovení, jako kupříkladu trestných činů vraždy, ublížení na zdraví, mučení či zneužití dítěte k výrobě pornografie a další. Na spáchaný trestný čin pohlavního zneužití se oznamovací povinnost nevztahuje.


  Zodpovědnost za prohlášení o ochraně osobních dat

  Projekt Parafilik
  Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie
  Národní ústav duševního zdraví
  Topolová 748
  250 67 Klecany
  parafilik@nudz.cz


  Další informace

  Vaše důvěra je pro nás zásadní. Chceme zodpovědět všechny dotazy, které byste mohli mít ohledně zpracování Vašich dat. Pokud máte otázky, na které toto prohlášení neodpovídá, prosím, zkontaktujte nás na adrese: parafilik@nudz.cz

  9. 3. 2020