Hledáte pomoc pro oběť sexuálního zneužívání?

V programu Parafilik přímo nepracujeme s oběťmi sexuálního násilí. Snažíme se přispět ke snížení míry sexuálně motivované trestné činnosti preventivní prací s lidmi, kteří mohou být ve vyšším riziku, že se sexuálně motivovaného trestného činu dopustí.

Pokud nevíte, kam se obrátit, či hledáte pomoc pro osoby, které jsou obětí sexuálního násilí či zneužívání, kontaktujte některou z organizací uvedených níže.

Kontakty na spolupracující organizace:

Bílý kruh bezpečí – poskytuje morální, právní, psychologickou a finanční pomoc obětem trestné činnosti a zprostředkuje lékařskou, psychoterapeutickou, právní a jinou pomoci a služby obětem kriminality.

Linka pomoci obětem: 116 006
Webové stránky: www.bkb.cz
_________________________________

Dětské krizové centrum – poskytuje odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). Výchozím principem poskytovaných služeb a péče v Dětském krizovém centru je oprávněný zájem dítěte. Důraz je kladen na potřeby dětí.

Pevná linka: 241 484 149
Mobil: 777 715 215
Rizika kyberprostoru: 778 510 510
E-mail: problem@ditekrize.cz
Webové stránky: www.ditekrize.cz
_________________________________

Persefona – poskytuje dlouhodobou komplexní sociální, psychologickou a právní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Nabízí doprovázení oběti celým procesem řešení její životní situace.

Telefon:
737 834 345
545 245 996
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz
Webové stránky: www.persefona.cz
_________________________________

ProFem – poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí a vydává poradenské a informační publikace.

Objednávání na konzultace a informace | po-pá 9-15
Linka právní pomoci |út 9-12, st 17.30-20.30
Telefon: 608 22 22 77
Youtube kanál s osvětovými videi: www.youtube.com/channel/UCp5h6cSsrqDGdrrQorRY8KA
Webové stránky: www.profem.cz/cs

Scroll to Top