Odborné materiály

Příručka psychoedukace

Praktický průvodce pro zdravotníky

První kontakt a jak dál.

Článek fokusní skupiny odborníků

Článek prevalence parafilií

Česká situační analýza

Parafilik jako cíl intervencí v oblasti duševního zdraví a prevence sexuální delikvence.

Analýza zahraniční zkušenosti

Primární prevence sexuálně motivované trestné činnosti

Scroll to Top