Projekt Parafilik

Krizová intervence | +420 317 071 668

Po + St 9:00 - 12:00 / Út + Čt 13:00 - 16:00

V týdnu od 28. do 30. 11. 2022 z personálních důvodů
rušíme provoz krizové linky.

Projekt Parafilik

Nemůžete za své pocity, můžete za své činy.

ZÚČASTNĚTE SE VÝZKUMU S FINANČNÍ ODMĚNOU!

Hledáme zájemce do výzkumu  „Životní zkušenost lidí s neobvyklou sexuální preferencí“. V rámci tohoto výzkumu vyplníte sadu dotazníků a proběhne rozhovor, časová dotace je přibližně 4 hodiny a za Vaši účast dostanete 500 Kč. Výzkum probíhá buď online, nebo na pavilonu 19 v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Celkem absolvujete dvě setkání s odstupem šesti měsíců, za každé sezení budete mít nárok na finanční odměnu ve výši 500 Kč.

Podmínkou k účasti je věk nad 18 let a přítomnost parafilní preference. Zájemci se mohou hlásit na emailu vyzkumpreferenci@nudz.cz.

*Výzva není platná pro stávající klienty terapeutických a poradenských služeb projektu.

Znepokojují vás či někoho blízkého neobvyklé sexuální touhy, fantasie či impulsy? Cítíte, že se negativně odrážejí na vašem duševním zdraví? Je pro vás obtížné zvládat své sexuální chování v reálném kontaktu nebo v on-line prostředí? Na těchto stránkách naleznete bezplatnou a anonymní pomoc: relevantní informace o parafiliích a problematickém sexuálním chování, on-line poradnu, nabídku krizové intervence i poradenství a terapie.

Dlouhodobější specializovaná terapeutická spolupráce může vést k výraznému zkvalitnění života, duševního zdraví, sociálního fungování a k účinnému zvládání sexuálních představ, impulsů a chování.

Projekt Parafilik realizují odborníci Národního ústavu duševního zdraví. Je primárně zaměřen na jedince s parafilní preferencí, tedy ty, kteří jsou například sexuálně přitahováni k dětem či nezletilým nebo je vzrušuje násilí a nesouhlas partnera v sexuálním kontextu. Informace a poradenství nabízí rovněž jejich blízkým.