Máte pocit, že by Vaše sexuální touhy mohly mít negativní dopad na Vás či někoho jiného? Svou situaci nemusíte řešit sami. Projekt Parafilik s heslem "Nemůžete za své pocity, můžete za své činy" nabízí bezplatnou anonymní online poradnu. Na Vaše otázky v ní odpoví odborníci z Národního ústavu duševního zdraví a pomohou Vám najít cestu, jak se svou sexualitou pracovat, abyste neohrozili sebe ani ostatní.

Kontaktovat nás můžete také přímo na e-mailové adrese parafilik@nudz.cz

Poskytujeme informace a podporu lidem, kteří touží mít pod kontrolou své sexuální chování či představy, i jejich rodinným příslušníkům či známým. Pomáháme Vám zpracovat tíživé pocity a získat náhled na složité situace, které se váží k problematickému nastavení sexuality.


Centrum krizové intervence (Psychiatrická nemocnice Bohnice)

Ústavní 91
181 03 Praha 8
Linka důvěry/telefonická krizová pomoc: +420 284 016 666 (zpoplatněna běžným tarifem)
Služba krizového centra i linky důvěry jsou poskytovány nonstop (24/7)
www.bohnice.cz/krizova-pomoc

Krizové centrum RIAPS (Městské centrum soc. služeb Praha)

130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 586 768 (8:00-16:00 hodin), +420 222 582 151 (16:00-8:00 hodin)
Linka důvěry/telefonická krizová pomoc: +420 222 580 697 (zpoplatněna běžným tarifem)
Služba krizového centra i linky důvěry je poskytována nonstop (24/7)
Internetové poradenství – email: linka.duvery@csspraha.cz; chat: www.chat-pomoc.cz
www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno

Jihlavská 20
625 00 Brno
Telefon: +420 532 232 078
Služba krizového centra je poskytována nonstop (24/7)

Krizové centrum Ostrava, o. s.

Ruská 29
703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefony: +420 596 110 882 – 3
Mobil: +420 732 957 193
Služba krizového centra je poskytována nonstop (24/7)