Projekt Parafilik

Nemůžete za své pocity, můžete za své činy.

Pro velký zájem klientů obnovujeme službu telefonické krizové intervence a poradenství na tel. +420 317 071 668. Služba je anonymní a bezplatná. Od 8. 12. 2021 jsme k dispozici všem, kteří řeší parafilní preference ať už sami u sebe nebo u svých blízkých, v těchto dnech: pondělí (9–12 h), úterý (13–16 h), středa (9–12 h) a čtvrtek (13–16 h).

Znepokojují vás či někoho blízkého neobvyklé sexuální touhy, fantasie či impulsy? Cítíte, že se negativně odrážejí na vašem duševním zdraví? Je pro vás obtížné zvládat své sexuální chování v reálném kontaktu nebo v on-line prostředí? Na těchto stránkách naleznete bezplatnou a anonymní pomoc: relevantní informace o parafiliích a problematickém sexuálním chování, on-line poradnu, nabídku krizové intervence i poradenství a terapie.

Dlouhodobější specializovaná terapeutická spolupráce může vést k výraznému zkvalitnění života, duševního zdraví, sociálního fungování a k účinnému zvládání sexuálních představ, impulsů a chování.

Projekt Parafilik realizují odborníci Národního ústavu duševního zdraví. Je primárně zaměřen na jedince s parafilní preferencí, tedy ty, kteří jsou například sexuálně přitahováni k dětem či nezletilým nebo je vzrušuje násilí a nesouhlas partnera v sexuálním kontextu. Informace a poradenství nabízí rovněž jejich blízkým.