Pro odborníky

Terapeutická práce s lidmi s neobvyklými sexuálními preferencemi vyžaduje specializovaný odborný přístup. Parafilik je jediný mimoústavní program v ČR, který poskytuje intenzivní poradensko-terapeutické intervence zaměřené specificky na osoby s neobvyklou sexuální preferencí a jejich blízké. Kombinuje úspěšné vzory terapeutické práce ze zahraničí a dále je rozvíjí ve spolupráci s předními odborníky v ČR.

Máte pacienta nebo klienta, který se Vám svěřil o neobvyklém nastavení své sexuality?

Pokud se ve své praxi odborně věnujete jiným tématům, než jsou parafilie, nebo vnímáte, že se při práci s lidmi s parafiliemi cítíte nejistě, doporučte jim možnost bezplatné a odborné terapeutické pomoci v programu Parafilik.

Veškeré informace o terapii a kontaktech na nás naleznete v informační brožuře

Sdílejte, prosím, tuto brožuru s kýmkoliv, pro koho by mohla být užitečná. S šířením povědomí o dostupných službách roste také pravděpodobnost, že se o nich dozvědí lidé, kteří tuto pomoc potřebují.

Zároveň můžete informace o nabídce našich intervencí/služeb distribuovat pomocí letáku, který bude umístěn na viditelné místo ve Vaší ordinaci. Můžete tak usnadnit osobám s parafilní preferencí přístup k naší nabídce poradensko-terapeutické pomoci.

Kontaktujte nás na parafilik@nudz.cz v případě, že stojíte o vytištěné materiály.

 

Potřebujete konzultovat svůj terapeutický postup ke klientům s parafilními preferencemi nebo jejich blízkými?

Rádi Vám poskytneme odborné konzultace Vašich postupů a poradíme, co můžete pro svého klienta v této oblasti udělat (např. pokud vnímáte, že farmakoterapie není účinná, či ji klient odmítá). Rádi Vám také poskytneme přehled našich služeb, které by mohly Vašim klientům či pacientům pomoci.

Více odborných informací a materiálů o tématu parafilií naleznete v podsekci Odborné materiály.

Máte zájem o specializovaný výcvik pro terapeutickou práci s lidmi s neobvyklou sexuální preferencí?

V rámci programu Parafilik pro Vás připravujeme v ČR unikátní odborný kurz zaměřený na terapeutickou práci s lidmi s parafilní preferencí a jejich blízkými. Na jeho přípravě aktuálně pracujeme (plánovaný začátek v první polovině roku 2022). Pokud máte předběžný zájem se v této oblasti vzdělávat a nechcete, aby vám informace o spuštění výukového programu unikla, kontaktujte nás na adrese parafilik@nudz.cz.

Scroll to Top