Naše služby

Život s parafilní preferencí může být velmi obtížný. Cílená a efektivní odborná podpora a pomoc však mohou velmi výrazně situaci ulehčit a významně zvýšit kvalitu života. Právě proto vznikl tento web, kde můžete získat pomoc a podporu hned v několika formách, a to anonymně a bezplatně. 

Online poradna – anonymní online odborné poradenství pro lidi s problematickým nastavením sexuality.

Krizová intervence – krátkodobá odborná pomoc pro krizové situace spojené s problematickým nastavením sexuality, se kterými si aktuálně nevíte rady. Poradenství v otázkách neobvyklé sexuality s možností odkázání na odbornou péči.

Kontaktní terapie – dlouhodobější specializovaná terapeutická spolupráce, v ČR unikátní. Přispívá ke zvládání sexuálních představ, impulsů a chování a zvyšuje stabilitu v rizikových situacích. Pomáhá také k přijetí sebe sama a vyrovnání se s vlastní parafilní preferencí.

Příběhy klientů

„Zpočátku jsem byl hrozně nervózní z toho, že bych měl svůj příběh někomu vyprávět. Překvapilo mě proto, jak příjemně jsem se pak při komunikaci s terapeutem cítil a kolik jsem mu toho svěřil.“
Anonym
"Díky programu jsem začal sám sobě rozumět a myšlenky na mladé dívky samy odcházejí, už nepotřebuji ani sledovat ta videa, jako předtím"Honza
„I když jsem opakovaně klopýtl, cítil jsem od všech podporu, abych se vrátil k původním mechanismům, které mi fungovaly. Pomohl mi v tom mimo jiné i další člen skupiny, který na tom byl podobně, a vzájemně jsme se podpořili.“
David
Scroll to Top