Fetišismus

“Čichám k použitým dámským kalhotkám… Když na sobě nemám latex, neudělám se… Nejvíc mě na manželce vzrušují prsty u nohou.”

Tyto a podobné myšlenky mohou napadat lidi s fetišismem.

Co je to fetišimus?

Využívání některých neživých předmětů a částí těla pro sexuální vzrušení a sexuální uspokojení nebo jejich vnímání jako sexuálně přitažlivých. Může jít například o konkrétní materiály, nejčastěji kůži, latex, gumu, plastické hmoty a další, případně části lidského těla (kromě těch, které obvykle lidi vzrušují) jako chodidla, uši a další. Klíčové je, když zájem o určitou část těla (chodidla, podpaží, vlasy, prsty apod.) převáží zájem o tělo protějšku jako celku. V některých případech může jít i o preferenci určitých tělesných zvláštností jako je neobvyklá velikost postavy, amputovaná končetina, úprava těla (tetování, piercingy) nebo hrbatá postava. Další možností objektu sexuální touhy fetišistů jsou nejrůznější předměty. Mezi ně patří ty se vztahem k lidskému tělu, především oblečení. Pro takové předměty je často podstatné, aby je v minulosti někdo používal. Nově koupený kus prádla obvykle fetišistické vzrušení nevyvolává. Součástí sexuálního vzrušení tedy bývá zaměření na známky toho, že oblečení bylo nošené. Člověk s fetišismem tak k používanému předmětu čichá, prozkoumává ho nebo se s ním mazlí. Takové chování ho sexuálně vzrušuje a může v ten moment také masturbovat.

Fetiše pro každého člověka představují různou míru důležitosti. V některých případech slouží ke zvýšení či prohloubení sexuálního vzrušení (např. oblékání části oděvu‚ kterou nosil partner), kterého člověk dosáhl běžným způsobem. Pro některé fetišisty je oproti tomu přítomnost fetiše nezbytná ke vzrušení a dosažení orgasmu.

Zvláštní kategorií parafilie, která v sobě obsahuje fetišistickou preferenci, je fenomén Adult Baby. Kromě sexuální preference zahrnuje syndrom Adult Baby i touhu být dítětem a přijetí jeho role se všemi souvisejícími důsledky. Rozšířeným znakem je nošení plen, a to i v běžném životě, nebo používání dalších dětských předmětů jako jsou dudlíky, zásypy nebo dupačky. Svou roli může hrát i znečišťování plen močí nebo výkaly. Díky oblíbenosti nošení plen se také často využívá označení zkratkou AB/DL (adult baby/diaper lover). Podle Speakera (2006) je jeden ze tří AB lidí zároveň diaper lover. Dalším charakteristickým znakem je chování, které odpovídá výrazně mladšímu období lidského vývoje. Někteří lidé mají sexuální chování propojené přímo s plenami, jiní mohou, podobně jako děti představovaného věku, celou svou sexuální stránku odmítat.

Pokud máte pocit, že byste Vy nebo někdo z Vašeho okolí mohl mít obtíže s touto parafilií, navštivte sekci poradny,
nebo se podívejte na často kladené otázky.

Scroll to Top