Projekt Parafilik

Krizová a poradenská linka (SexHelp: Parafilik) na tel. 317 071 668  | 

Po + St + Pá: 12-20; Út + Čt: 8-16

Krizová a poradenská služba

Máte v současnosti větší problémy zvládat své sexuální touhy a chování?
Máte nechtěné myšlenky na sex a sexuální fantazie, které vás v současnosti obtěžují více než běžně, a nevíte, jak to zvládnout?
Máte obavy, že ublížíte sobě nebo někomu jinému?
Nebo hledáte pomoc pro někoho z vašich blízkých?

Nebuďte v tom sami! Nabízíme  diskrétní a profesionální pomoc po telefonu nebo přes chráněnou online platformu Cisco Webex.

Telefonní linka krizové intervence je dostupná na čísle 317 071 668, a to každý všední den, mimo státní svátky.

Krizovou inervenci a terapeutické služby lze poskytnout také prostřednictvím chráněné platformy Cisco Webex. Čas krizové intervence a terapetuckých služeb si můžete individuálně dohodnout. Pro dohodnutí termínů nás můžete kontaktovat e-mailem (parafilik@nudz.cz), nebo přes naši poradnu. Pro přístup k dohodnutému termínu krizové intervence online, prosím, postupuje podle instrukcí, které naleznete ZDE.

V naléhavých situacích můžete mimo vyhrazený čas naší krizové intervence využít Linku první psychické pomoci: 116 123, která je k dispozi nepřetržitě nebo další linky důvěry.


Vymezení spolupráce

1) V současné době nabízíme maximálně 3 telefonická/online sezení v délce cca 45 min. V případě, že naši odborníci doporučí další spolupráci, jsme vám schopni nabídnout intenzivnější terapeutickou pomoc, nebo vás odkázat na jiné vhodné pomáhající organizace a služby.

2) Podmínkou spolupráce je vaše střízlivost (tzn. nebudete volat opilí ani pod vlivem omamných látek, jako je např. pervitin, marihuana aj.)

3) Naše služby se zaměřují na osoby 16+.

4) Zároveň připomínáme naši oznamovací povinnost:


Pracovníci projektu:

a) jsou povinni překazit připravovaný anebo již páchaný trestný čin, uvedený v ustanovení § 367 tr. zák., přičemž formou překažení může být i včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Tento postup se týká připravovaných či páchaných trestných činů jako je kupříkladu znásilnění, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, a další,
b) nejsou podle § 368 trestního zákoníku povinni oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace o spáchaných trestných činech jako je znásilnění, pohlavní zneužití či držení dětské pornografie.

Jsou však povinni oznámit spáchání trestných činů uvedených v tomto ustanovení, jako kupříkladu trestných činů vraždy, ublížení na zdraví, mučení či zneužití dítěte k výrobě pornografie a další, nesouvisející primárně s problematickým sexuálním chováním.