Krizová intervence

Tým projektu Parafilik z Laboratoře evoluční sexuologie z NUDZ se rozhodl na nastalou pandemickou situaci reagovat nabídkou telefonických a online konzultací pro lidi s problematickým sexuálním nastavením a jejich blízké, kteří by se v současné době ocitli ve stavu akutní krize a uvítali by podporu při zvládání své sexuality.

Krizovou intervenci lze poskytnout také prostřednictvím chráněné platformy Cisco Webex.
Pro přístup k dohodnutému termínu krizové intervence online prosím postupuje podle instrukcí, které naleznete ZDE.
Čas krizové intervence si můžete individuálně dohodnout a probíhá v pracovních dnech mezi 8:30 a 16:00, dle dohody. Pro dohodnutí termínů online krizové intervence nás můžete kontaktovat e-mailem (parafilik@nudz.cz), nebo přes naši poradnu.

V naléhavých situacích můžete mimo vyhrazený čas naší krizové intervence využít 24 hodin denně Linku první psychické pomoci: 116 123.

Komu je intervence určena:

Lidem s neobvyklými sexuálními preferencemi (parafiliemi) v době krize související s pandemií COVID-19

Máte v současnosti větší problémy zvládat své sexuální touhy a chování? Máte nechtěné myšlenky na sex a sexuální fantazie, které vás v současnosti obtěžují více než běžně, a nevíte, jak to zvládnout? Máte obavy, že ublížíte sobě nebo někomu jinému?

blízkým osobám lidí s neobvyklými sexuálními preferencemi (parafiliemi)

Zjistili jste, že máte ve své blízkosti člověka s neobvyklými sexuálními preferencemi a nevíte, jak se zachovat? Obáváte se, že váš blízký má v této době problém se zvládáním své sexuální preference? Obáváte se, že by se mohl dopustit nějakého nevhodného sexuálního chování? Obáváte se, že by váš blízký mohl kvůli své sexualitě ublížit sobě nebo někomu jinému?

Vymezení spolupráce

1) V současné době nabízíme maximálně 3 telefonická/online sezení v délce cca 45 min. V případě vyhodnocení (vyškoleným odborníkem) další potřeby spolupráce, jsme vám schopni nabídnout intenzivnější terapeutickou práci, případně vás odkázat na jiné vhodné pomáhající organizace a služby.
2) Podmínkou spolupráce je vaše střízlivost (tzn. nebudete volat opilí ani pod vlivem omamných látek, jako je např. pervitin, marihuana aj.)
3) Naše služby se zaměřují na osoby 18+.
4) Zároveň připomínáme naši oznamovací povinnost:

Pracovníci projektu:
a) jsou povinni překazit připravovaný anebo již páchaný trestný čin, uvedený v ustanovení § 367 tr. zák., přičemž formou překažení může být i včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Tento postup se týká připravovaných či páchaných trestných činů jako je kupříkladu znásilnění, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, a další,
b) nejsou podle § 368 trestního zákoníku povinni oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace o spáchaných trestných činech jako je znásilnění, pohlavní zneužití či držení dětské pornografie.
Jsou však povinni oznámit spáchání trestných činů uvedených v tomto ustanovení, jako kupříkladu trestných činů vraždy, ublížení na zdraví, mučení či zneužití dítěte k výrobě pornografie a další, nesouvisející primárně s problematickým sexuálním chováním.