Skupina pro ženy řešící poruchy sexuální touhy a vzrušení

Otevíráme novou terapeutickou skupinu pro ženy s chybějící nebo sníženou sexuální touhou, poruchou sexuálního vzrušení a pro ženy řešící partnerský nesoulad v sexuální oblasti.

Doba trvání skupiny je od listopadu 2023 do března 2024. Skupina se bude ve složení max. 8 členek setkávat 1x 2 týdny v úterý od 15:15 do 16:30 na Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2).

Přihlášení: Účast je zdarma (na pojišťovnu) po předchozím vstupním vyšetřením s psycholožkou.

Přihlášení probíhá přes e-mail psychosexuologie@vfn.cz s předmětem „skupina ženy“.

Skupinu vedene Mgr. Leona Plášilová

Scroll to Top