Skupina pro pomoc se zvládáním sexuálního chování

Skupina pro pomoc se zvládáním sexuálního chování
Narušuje Vám míra sledování pornografie život? Bojujete s nadměrnou mírou masturbace? Bojíte se toho, že by Vás Vaše sexualita mohla přivést do problémů, ať už s Vašimi blízkými nebo se zákonem? Tato terapeutická skupina je určena přímo pro Vás. Využívá metod kognitivně behaviorální terapie, které přináší účastníkům lepší chápání jejich chování a prožívání a nabízejí způsoby, jak člověk může sám sebe rozvíjet.
Ve skupině se můžete naučit strategie, jak měnit své chování, rozvíjet své dovednosti v mezilidských vztazích, najít nové cesty jak prozkoumávat a realizovat svou sexualitu bez toho, aby Vám negativně ovlivňovala život, a naučit se zacházet s nepříjemnými emocemi.
V případě zájmu o zařazení do skupiny pište na e-mail: filip.sinkner@vfn.cz s předmětem “zvládání”.
Scroll to Top